icona

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Hospoda neboli hostinec či pohostinství je prostší podnik poskytující veřejné stravování, občerstvení, případně (zejména v historickém významu) i ubytování.[1] Výraz hospoda, znamenající pána, paní či panovníka, získal již ve staročeštině a dalších západoslovanských jazycích druhý význam, pravděpodobně metonymicky z oslovení „hospodo“, jímž hosté oslovovali pána domu, a přeneslo se na domy, kde se poskytovalo pohostinství za peníze.[2] Novějším výrazem pro hostinec je restaurace; francouzský výraz restaurant označoval původně vydatné, občerstvující jídlo a v 70. letech 80. století se ve francouzštině přenesl i na hostince, v té podobě a významu jej následně převzala němčina. Vedle německého výrazu Restaurant se v rakouské němčině objevila i varianta Restauration, z níž pochází české slovo restaurace.[3] Jednotlivá slova pro označení stravovacích zařízení se liší stylovou příznačností i významovými nuancemi, lexikografická díla ani právní předpisy však jednoznačný rozdíl nepopisují a ani reálné označování podniků se neřídí žádnými striktními zvyklostmi.

Sergej On Únor - 4 - 2012

Kategorie videa

Fr. Lázně, Nezařazené

Podobná videa

  • No related posts found

Comments are closed.